ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες


Tο Τμήμα Εργασίας εξετάζει αιτήσεις εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών και εκδίδει κατ’αρχήν εγκρίσεις για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 33.210 και ημερομηνία 15/3/1990.

Η εξέταση των αιτημάτων των εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών βασίζεται κατά κύριο λόγο στα κριτήρια και διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6/12/1991 καθώς και στη Στρατηγική για Απασχόληση Αλλοδαπών που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/7/2007. Βασικότερο κριτήριο αποτελεί η μή ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με ντόπιο εργατικό δυναμικό (Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες), που διαπιστώνεται μετά από έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Εργασίας.

Επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των αιτήσεων αποτελούν και οι κατά καιρούς αποφάσεις της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής για θέματα αλλοδαπών που συστάθηκε με την απόφαση με αριθμό 49641 και ημερομηνία 12/5/99 του Υπουργικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Κύριος στόχος του Τμήματος Εργασίας είναι η διασφάλιση πλήρους τήρησης των κριτηρίων απασχόλησης των αλλοδαπών εργαζομένων στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας περιλαμβανομένης και της ίσης μεταχείρισης τους με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.


No documents foundΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο