ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαφωτιστικά Έντυπα


Για τις εκδόσεις που αφορούν σε θέματα Ισότητας Φύλου, Μη Διάκριση λόγω Εγκυμοσύνης, Ηλικίας,Σεξουαλικής Παρενόχλησης και άλλα θέματα Διακρίσεων στην Εργασία, κάνετε κλικ εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat - Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ενίσχυση της Απασχόλησης



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενημερωτικός Οδηγός για τους Περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμους 2001 και 2012



Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG - Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Ομάδες - Σελίδα 1



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη - Τμήμα Εργασίας



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγός για το Γενικό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων



58-Ι-2004.pdf Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος [Ν58[Ι]/2004]



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ~Υποχρέωση εργοδότη να διαθέτει γραπτή εκτίμηση κινδύνων για απασχόληση νέων και ειδικότερα στα πλαίσια της υποβολής της αίτησης για έκδοση Άδειας Απασχόλησης Παιδιού σε Πολιτιστικές και Συναφείς Δραστηριότητες



Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG - Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων - Απασχόλησης Ανέργων - Σελίδα 1



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανασκόπηση Αγοράς Εργασίας Και Πολιτικών Απασχόλησης 2008



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο Γρήγορης Αναφοράς - Θέματα μη διάκρισης λόγω εγκυμοσύνης και προστασίας της μητρότητας



Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG - Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων - Απασχόλησης Ανέργων - Σελίδα 2



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγός Εργοδότησης



Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG - Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία - Σελίδα 1



Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG - Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία - Σελίδα 2



Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG - Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Ομάδες - Σελίδα 2



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Προστασία της Μητρότητας



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης






ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

MIM

 KEΠΑ