ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργατικές Διαφορές


Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων απασχόλησης δίνει το δικαίωμα στους αλλοδαπούς εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών βοηθών) να υποβάλουν σχετικό παράπονο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dlr.

Σημειώνεται ότι, στις περίπτωσεις που τα παράπονα αφορούν ποινικά αδικήματα π.χ. άσκηση σωματικής βίας, ισχυριζόμενη κλοπή κτλ., τη διερεύνηση τους αναλαμβάνει η Αστυνομία.


No documents foundΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο