ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργατικές Διαφορές


Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων απασχόλησης δίνει το δικαίωμα στους αλλοδαπούς εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών βοηθών) να υποβάλουν σχετικό παράπονο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dlr.

Σημειώνεται ότι, στις περίπτωσεις που τα παράπονα αφορούν ποινικά αδικήματα π.χ. άσκηση σωματικής βίας, ισχυριζόμενη κλοπή κτλ., τη διερεύνηση τους αναλαμβάνει η Αστυνομία.


No documents foundΜέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο