ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζήτηση Εργασίας

Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και από τα Παραρτήματα Παραλιμνίου και Πόλης Χρυσοχούς.

Συγκεκριμένα προσφέρονται:

- Υπηρεσίες για εξεύρεση και τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία (σε ανέργους και άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία)

- Συμβουλές και πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους τοπικά ή παγκύπρια

- Πληροφορίες για τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανέλιξης σε διάφορα επαγγέλματα

- Πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία

- Ειδική εξυπηρέτηση σε ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας.

- Για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα «Η Ευρώπη σου», όπου σας παρέχονται όλες οι πρακτικές πληροφορίες για το τι πρέπει να γνωρίζετε αν σκοπεύετε να αναζητήσετε εργασία σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.


Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για εξεύρεση εργασίας

- Άτομα άνω των 15 ετών.

- Κύπριοι που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων και των πρώην υποτρόφων της Κυπριακής Δημοκρατίας). Αυτοί μπορούν να αποταθούν στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας είτε γραπτώς, είτε μέσω των κατά τόπους πρεσβειών της Δημοκρατίας.

- Άτομα με ξένη υπηκοότητα, που από πατέρα ή μητέρα είναι κυπριακής καταγωγής, εφόσον κατά την εγγραφή τους παρουσιάσουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών

- Ευρωπαίοι πολίτες εφόσον παρουσιάσουν Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο της χώρας προέλευσης

- Άτομα με καθεστώς ασύλου, εφόσον παρουσιάσουν τα πιο κάτω:

  • Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού
  • Άδεια παραμονής στην Κύπρο που δεν έχει λήξει

- Αλλοδαποί σύζυγοι Κυπρίων υπηκόων


Δικαιώματα Πολιτών

Οι ενδιαφερόμενοι για εξεύρεση εργασίας μπορούν

- Να εγγραφούν και να ανανεώνουν την αίτηση τους για εξεύρεση εργασίας σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους

- Να δηλώσουν από ένα μέχρι και τέσσερα επαγγέλματα στα οποία επιθυμούν να υποβληθούν ως υποψήφιοι για πρόσληψη.


Υποχρεώσεις Πολιτών

- Προσκόμιση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων κατά την εγγραφή για εξεύρεση εργασίας στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά την εγγραφή τους για εξεύρεση εργασίας, να προσκομίζουν δελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δελτίο εγγραφής αλλοδαπού, καθώς και τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των διπλωμάτων/τίτλων σπουδών τους, απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου και οποιωνδήποτε επαγγελματικών εξετάσεων.

- Συμμόρφωση με τις υποδείξεις, διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

- Οι πολύτεκνοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν ταυτότητα πολυτέκνου.

- Τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να προσκομίζουν το σχετικό πιστοποιητικό.


Ανανέωση της αίτησης για εξεύρεση εργασίας

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρουσιάζονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για ανανέωση της αίτησης τους για εξεύρεση εργασίας, προσωπικά και όχι τηλεφωνικά ή μέσω συγγενικών τους προσώπων

- Άνεργα άτομα και άτομα που ενδιαφέρονται για μερική απασχόληση προσέρχονται για ανανέωση της αίτησης τους για εργασία μια φορά το μήνα, ενώ αυτά που εργάζονται αλλά αναζητούν καλύτερη εργασία, μια φορά κάθε 3 μήνες. Άτομα που ενδιαφέρονται για εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη ή συγκεκριμένη περιοχή, προσέρχονται για ανανέωση μια φορά κάθε δυο μήνες.


Διαγραφή ενδιαφερομένου

- Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αδικαιολόγητα αρνηθεί να συμμετάσχει σε συνέντευξη για πρόσληψη σε εργασία, ή αδικαιολόγητα αρνηθεί προσφορά κατάλληλης απασχόλησης, η αίτηση του για εξεύρεση εργασίας διαγράφεται.

Περισσότερες πληροφορίες από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας

No documents foundΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο