ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαφωτιστικά Έντυπα

Έντυπο Γρήγορης Αναφοράς - Θέματα μη διάκρισης λόγω εγκυμοσύνης και προστασίας της μητρότηταςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο Γρήγορης Αναφοράς Εγκυμοσύνη 2012.pdfΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)