ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»


Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) έχει προκηρύξει «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (http://steeei.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/steeit) που θα ισχύει μέχρι 30.12.2016.


Εφόσον οι εργοδότες εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα γίνει συνταίριασμα των δικαιούχων ΕΕΕ με τις θέσεις (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ) και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς .Στην συνέχεια εφόσον ολοκληρωθούν οι 3 μήνες κατάρτισης τότε ο εργοδότης θα μπορεί να κάνει αίτηση στο Σχέδιο του Τμήματος Εργασίας που επισυνάπτεται.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ_ΕΕΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διευκρίνιση - τροποποίηση των υφιστάμενων Σχεδιών Εφαρμογής.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)