ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμος Κεφ. 184 και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν.5/1960),(Ν 55/1968), (Ν 210/1990) και (ΚΔΠ296/90)

PORT WORKERS CHAPTER 184.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 55 1968.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 210 1990.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 296 1990.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 296 1990.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 210 1990.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 55 1968.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PORT WORKERS CHAPTER 184.pdf

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ασφαλές Διαδίκτυο