ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμος Κεφ. 184 και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν.5/1960),(Ν 55/1968), (Ν 210/1990) και (ΚΔΠ296/90)

PORT WORKERS CHAPTER 184.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 55 1968.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 210 1990.pdfΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 296 1990.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 296 1990.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 210 1990.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 55 1968.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PORT WORKERS CHAPTER 184.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Αιτητές Εργασίας

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Εργοδότες

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

EURES

Euroguidance

Erasmus +


SEASONAL WORKERS

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο