ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Κανονισμός για την Παροχή Ανεξάρτητης Συνδρομής σύμφωνα με το Ν.205(Ι)/2002

Κανονισμοί Ανεξάρηττης Συνδρομής.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κανονισμοί Ανεξάρηττης Συνδρομής.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)