ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

26/05/2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 26/5/2020- 30/6/2020


Το Τμήμα Εργασίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και για διευκόλυνση των Πατατοπαραγωγών για σκοπούς εκρίζωσης των πατατών τους, αιτήσεις για εργοδότηση αλλοδαπών αιτητών ασύλου και αλλοδαπών φοιτητών μπορούν να υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά καθώς και το σχετικό συμβόλαιο απασχόλησης, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση director@dl.mlsi.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22 400809.

Τα αιτήματα θα εξετάζονται αυθημερόν νοουμένου ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Δείτε σχετικά τα συνημμένα έντυπα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CONTRACT STUDENTS - POTATO PRODUCERS F.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ENTYPO APASXOLHSHS POTATO PRODUCERS.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΕΛΙΚΟ.docx

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο