ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος 179 (I) 2002 και ο περί του Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος- τροποποιητικός

Νόμος 179 (Ι) 2002.pdfτροποποιητικός νόμος 129 (I) 2003  του νόμου 179 (Ι) 2002.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat τροποποιητικός νόμος 129 (I) 2003 του νόμου 179 (Ι) 2002.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 179 (Ι) 2002.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο