Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ακτινοπροστασία

Η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (Υπηρεσία Ελέγχου) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) επιτηρεί την εφαρμογή της νομοθεσίας για Ακτινοπροστασία και Πυρηνική και Ραδιολογική Ασφάλεια και Προστασία. Πληροφόρηση σχετικά με τις κυριότερες πρόνοιες την νομοθεσίας αυτής είναι διαθέσιμη εδώ. Αρμόδια Αρχή για τη νομοθεσία αυτή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Υπηρεσία Ελέγχου είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα της ακτινοπροστασίας και πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας και προστασίας στην Κύπρο, περιλαμβανομένων της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, της παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον, της ετοιμότητας για αποφυγή και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με ακτινοβολίες ή ραδιολογικών/πυρηνικών ατυχημάτων, καθώς και του ελέγχου της διακίνησης ραδιενεργών υλικών.

Η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να προέρχεται είτε από φυσικές πηγές, όπως είναι η κοσμική ακτινοβολία, διάφορα ραδιενεργά ορυκτά και στοιχεία, το ραδόνιο στο νερό και στη φύση, είτε από τεχνητές πηγές όπως είναι ο εξοπλισμός παραγωγής ακτίνων-Χ και υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας, οι συσκευές ραδιογραφίας μετάλλων και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Περισσότερα για τις ιονίζουσες ακτινοβολίες εδώ.

Χρήσιμες βασικές συντομεύσεις:Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο, αρμοδιότητες και συναφείς δράσεις της ΥΠΕΛ είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους που ακολουθούν:


 • Εισαγωγή - Αρμοδιότητες
 • Ειδήσεις και Πληροφορίες
 • Νομοθεσία
 • Γνωστοποιήσεις, Εγκρίσεις, Αναγνωρίσεις και σχετικά Τέλη
 • Επιτροπές και Συμβούλια
 • Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες και άλλες Συναντήσεις
 • Οδηγίες και Καθοδηγητικά Έντυπα
 • Εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις και Ενημερωτικά Εντυπα
 • Eκθέσεις για Ιατρικούς Σκοπούς
 • Ραδιολογικά Ατυχήματα - Έκτακτη Ανάγκη
 • Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας
 • Ραδόνιο
 • Έλεγχος κλειστών ραδιενεργών πηγών
 • Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
 • Μεταφορές/αποστολές ραδιενεργών υλικών/ουσιών
 • Αρχεία πηγών και πρακτικών ιονίζουσας ακτινοβολίας και δοσιμετρίας
 • Πυρηνική Ασφάλεια
 • Πυρηνική Σύντηξη
 • Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία σε Χώρους Εργασίας
 • Χρήσιμες Διευθύνσεις