Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ακτινοπροστασία > Χρήσιμες Διευθύνσεις

ΑκτινοπροστασίαΧρήσιμες Διευθύνσεις

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
  • Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) (www.iaea.org)
  • Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) - Ακτινοπροστασία κατά την έκθεση σε ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς (rpop.iaea.org/RPoP/RPoP)
  • Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) (www.who.int)
  • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) (www.ilo.org)
  • Nuclear Energy Agency (NEA), OECD (www.nea.fr)
  • International Commission for Radiological Protection (ICRP) (www.icrp.org)
  • UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) (www.unscear.org)
  • Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) (http://www.wenra.org/)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ