Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία Νέα


 • 29/09/2022- Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (ΚΜΚ/22)
 • 26/09/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποχρεώσεις Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων από 1.1.2023 (ΚΔΟΘ 12/2022)
 • 26/09/2022- Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου (ΚΜΚ/21)
 • 22/09/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υπουργικά Διατάγματα για τις Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων σε Εργασίες με Αντικαρκινικά Φάρμακα και Εργασίες σε Εργοστάσια Παρασκευής, Τυποποίησης, Συσκευασίας και Επανασυσκευασίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΕΥ/2)
 • 20/09/2022- Ανακοίνωση σχετικά με την Κυκλοφορία Επικίνδυνων Προϊόντων (Εξοπλισμοί)(KME/31)
 • 19/09/2022- Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στην Εταιρεία DIAMOND JEWELLERY LIMITED (ΚΜΚ/20)
 • 19/09/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επικίνδυνες Χημικές ουσίες σε Παιχνίδια που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά (ΚΧΠΑΥ/34)
 • 15/09/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προϊόντα που Περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/32)
 • 15/09/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/33)
 • 12/09/2022- Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (ΚΜΚ/19)
 • 01/09/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας (ΚΜΚ/17)
 • 26/08/2022- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Νέο Νομικό Πλαίσιο Ελέγχου Συστημάτων Ρευστών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 1.9.2022 μέχρι 30.11.2022 για Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Συστημάτων Υπό Πίεση (ΚΜΕ/26)