Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΣυνδέσειςΣτις ακόλουθες Ιστοσελίδες ο επισκέπτης μπορεί να βρεί πληροφορίες σχετικές με τους τομείς πολιτικής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Εργοδοτικές Οργανώσεις

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)
Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (Γ. Σ. ΠΟΒΕΚ)

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Συνομοσπονδια Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ)
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)
Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου (ΔΕΟΚ)
Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ)
Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ)
ΠΟΑΣ (Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών)

Κρατικές και Ημικρατικές Υπηρεσίες

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
Υπηρεσία Μεταλλείων, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ)
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

Διεθνείς Οργανισμοί

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Health and Safety Authority, Ireland (HSA)
Institution of Occupational Safety & Health, USA (IOSH)
Swedish National Institiute of Working Life
Health and Safety Executive, UK (HSE)
Canadian Centre of Occupational Health and Safety (CCOHS)
National Institute of Safety & Health, UK (NIOSH)
Occupational Safety & Health Administration, USA (OSHA)
Australian National Occupational Health & Safety Commission
Construction Health and Safety Group (CHSG)
Western Australia Occupational Health and Safety
Platform "prevention forum+"
Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)
International Social Security Association (ISSA)


Σύνδεσμοι σχετικά με την Ακτινοπροστασία και την Πυρηνική ΑσφάλειαNo documents found