Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΧημικές ουσίες που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH

Στο παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH περιλαμβάνονται όλες οι χημικές ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός ή απαγόρευση για την χρήση τους στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι περιορισμοί ή/και οι απαγορεύσεις ισχύουν είτε για την καθαρή χημική ουσία, είτε για τη χρήση της σε μείγματα ή σε αντικείμενα. Κάποιοι περιορισμοί ισχύουν μόνο σε προϊόντα τα οποία προορίζονται για το καταναλωτικό κοινό, επιτρέπεται δηλαδή η χρήση τους από εργαζόμενους.

Πιο κάτω παρατίθενται οι συχνότεροι περιορισμοί ανά κατηγορία προϊόντων για τους οποίους το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προβαίνει σε συγκεκριμένες εκστρατείες:


1. Παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδαςΟι φθαλικοί εστέρες χρησιμοποιούνται στα σκληρά πλαστικά είδη για να τα μαλακώσουν. Είναι μια κατηγορία χημικών ουσιών που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και για το λόγο αυτό η χρήση τους σε πλαστικά παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας υπόκειται σε περιορισμούς.

Έξι συγκεκριμένοι φθαλικοί εστέρες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας.

Στα πλαστικά μέρη παιχνιδιών απαγορεύεται επίσης να περιέχονται οκτώ συγκεκριμένοι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες σε συγκέντρωση πέραν του 0,5 ppm (0,00005% κατά βάρος).

Επίσης σε αυτά ισχύουν περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται ευρύτερα σε καταναλωτικά αντικείμενα όπως οι αζωχρωστικές, νικέλιο, βενζόλιο, φουμαρικό διμεθύλιο (DMF) αλλά και χημικές ουσίες αυξημένης επικινδυνότητας οι οποίες ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές στην Αναπαραγωγή, Εκρηκτικές, Εύφλεκτες, Οξειδωτικές κ.ά.


2. Υφασμάτινα και δερμάτινα προϊόντα

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: Περιορισμοί στη Χρήση Χημικών Ουσιών σε Δερμάτινα και Υφασμάτινα Αντικείμενα

Τα αζωχρώματα είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και χαρακτηρίζονται ως χημικές ουσίες τοξικές και επικίνδυνες για την αναπαραγωγή όταν έχουν άμεση και παρατεταμένη επαφή με το ανθρώπινο δέρμα ή εισέρχονται στον οργανισμό μέσω της στοματικής κοιλότητας. Ειδικότερα, υφασμάτινα και δερμάτινα είδη τα οποία περιέχουν αζωχρώματα σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του προϊόντος δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Τα δερμάτινα είδη δεν πρέπει να περιέχουν εξασθενές χρώμιο, το οποίο έχει καρκινογόνες και αλλεργιογόνες ιδιότητες αλλά ταξινομείται επίσης ως επικίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Τα υφασμάτινα είδη τα οποία προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό δεν πρέπει να περιέχουν 33 συγκεκριμένες χημικές ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Κακρινογόνες, Μεταλλαξιογόνες ή Τοξικές στην Αναπαραγωγή.

Τέλος, όλα τα δερμάτινα και υφασμάτινα είδη δεν πρέπει να περιέχουν φουμαρικό διμεθυλιο (DFM), το οποίο έχει ευαισθητοποιητική δράση, πέραν του 0,1%.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον πιο κάτω Οδηγό:

Οδηγός για τον Περιορισμό Καρκινογόνων, Μεταλλαξιογόνων και Τοξικών στην Αναπαραγωγή Χημικών Ουσιών σε Υφάσματα


3. Νικέλιο, Κάδμιο και Μόλυβδος σε μεταλλικά αντικείμενα και ψεύτικα κοσμήματα.

Το Νικέλιο χαρακτηρίζεται ως ευαισθητοποιητικό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, όπως είναι τα σκουλαρίκια, τα περιδέραια, τα μενταγιόν, τα βραχιόλια, οι αλυσίδες, τα δακτυλίδια και άλλα, εάν το ποσοστό απελευθέρωσης του Νικελίου από τα μέρη των εν λόγω αντικειμένων είναι μεγαλύτερο του 0,5 μg / cm2 / εβδομάδα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση του Καδμίου και του Μολύβδου σε μεταλλικά μέρη κοσμημάτων και σε απομιμήσεις κοσμημάτων, σε ποσοστό 0,01% και 0,05% αντίστοιχα. Το Kάδμιο είναι ιδιαίτερα τοξικό και καρκινογόνο για τον άνθρωπο. Ο Μόλυβδος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την λειτουργία του νευρικού συστήματος, στις οποίες τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Δείτε τη νέα έκδοση εδώ.4. Περιορισμός στη χρήση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs) σε πλαστικά δάπεδα και σε καταναλωτικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και ειδικότερα το σημείο 50(5) του Παραρτήματος XVII, τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται σε αθλητικά γήπεδα και σε παιδικές χαρές δεν πρέπει να περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons -PAHs) σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος (1 mg/Kg).

Ο πιο πάνω περιορισμός αφορά τα συνθετικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους και καλύπτει οκτώ ΡΑΗs. Οι οκτώ ΡΑΗs ταξινομούνται ως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή και υπάρχουν κίνδυνοι για το κοινό από την έκθεση σε πλαστικό προϊόν που τους περιέχει και το οποίο προέρχεται κυρίως από ανακύκλωση πεπαλαιωμένων ελαστικών.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούνται τώρα οι κίνδυνοι από την παρουσία ΡΑΗs στα κονιορτοποιημένα ανακυκλωμένα ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε ποδοσφαιρικά γήπεδα και σε γήπεδα αθλοπαιδιών. Η ύπαρξη των υπό αναφορά PAHs απαγορεύεται επίσης και σε άλλα καταναλωτικά αγαθά καθώς και σε παιδικά παιχνίδια με βάση το Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH.

Περισσότερες πληροφορίες για τον περιορισμό στη χρήση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων μπορείτε να δείτε στη σχετική Έκδοση και στο καθοδηγητικό κείμενο εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για τους κόκκους και τα υλικά εδαφοκάλυψης που χρησιμοποιούνται σε γήπεδα αθλοπαιδιών και παιδικές χαρές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων εδώ.


Σχετική Παρουσίαση

10.8.2022-Έναρξη ισχύος περιορισμού για PAHs σε παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις

Ανακοίνωση ΤΕΕ (2016) για τα PAHs

Ανακοίνωση ΤΕΕ (2019) - Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τον προτεινόμενο περιορισμό Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδότοπους

5. Ειδικές πρόνοιες για τα παραφινέλαια

Tα παραφινέλαια που επισημαίνονται με την δήλωση H304 (Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς) και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να συσκευάζονται σε μαύρους, αδιαφανείς περιέκτες, που δεν υπερβαίνουν το ένα λίτρο, με πώμα ασφαλείας για τα παιδιά και ανάγλυφη προειδοποίηση για τον κίνδυνο για άτομα με μειωμένη όραση. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν άρωμα ή χρώμα και στην επισήμανση τους πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένες ενδείξεις, πέραν των δηλώσεων επισήμανσης.


6. Επικίνδυνοι οργανικοί διαλύτες σε κόλλες superglue


Οι κόλλες άμεσης δράσης (superglue), ως προϊόντα που προορίζονται για το καταναλωτικό κοινό, δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, όπως είναι το Βενζόλιο, το Χλωροφόρμιο το Τολουόλιο και το 1,2-διχλωροαιθάνιο σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος.


Ο πλήρης κατάλογος με τους περιορισμούς/απαγορεύσεις χημικών ουσιών βρίσκεται εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat CMRs_intextiles_2018_EL.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat RestrictionsHandbook_FINAL_300821.pdf