Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα
Στο πλαίσιο εκστρατείας για έλεγχο της συμμόρφωσης των πλαστικών δαπέδων ασφαλείας που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά με τη νομοθεσία για επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν προϊόντα με περιεχόμενο που ξεπερνά το νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τον Νοέμβριο του 2018 και αναλύθηκαν για το περιεχόμενο τους σε οκτώ Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ).

Από τα αποτελέσματα της εκστρατείας διαφάνηκε ότι τα πέντε από τα επτά συνολικά δείγματα που λήφθηκαν από έξι διαφορετικές εταιρείες, δεν ήταν σύμφωνα με τις πρόνοιες περιορισμού που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH. Οι εταιρείες ειδοποιήθηκαν γραπτώς για να σταματήσει άμεσα η διάθεση των συγκεκριμένων δαπέδων στην Κυπριακή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες...