Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP - Σεμινάρια - Ημερίδες 2018
Σεμινάριο για την Χημική Ασφάλεια των Πλαστικών Δαπέδων

25.5.2018 Λάρνακα


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα τον περιορισμό του Κανονισμού REACH στη χρήση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε πλαστικά δάπεδα και σε καταναλωτικά αντικείμενα.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25.5.2018 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας.

Δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον περιορισμό στη χρήση Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων μπορείτε να δείτε στο καθοδηγητικό κείμενο εδώ.

Ειδικότερες πληροφορίες για όλους τους περιορισμοούς του Κανονισμού REACH μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχετική Ανακοίνωση ΤΕΕ για τα PAHs

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2019) - Καρκινογόνες χημικές ουσίες εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα

Περισσότερες πληροφορίες για τους κόκκους και τα υλικά εδαφοκάλυψης που χρησιμοποιούνται σε γήπεδα αθλοπαιδιών και παιδικές χαρές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων εδώ.


2018- Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τον προτεινόμενο περιορισμό Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδότοπους


Ενημερωτική ημερίδα για τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Τμήμα Γεωργίας, 8.5.2018

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την επισήμανση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1272/2008 (Κανονισμός CLP) και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας στις 10 πμ στις 08/05/2018. Στην Ημερίδα έγινε αναλυτική παρουσίαση των προνοιών της νομοθεσίας που αφορά την επισήμανση των συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παρουσίαση του εγγράφου που αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες για την επισήμανση τους. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν άτομα που είναι υπεύθυνα για τη σήμανση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Η παρουσίαση της Δρος Μαριας Παλαιομυλίτου σχετικά με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων φάινεται εδώ.

«Εκπαιδευτική Ημερίδα Επιθεωρήσεων REACH/CLP και Τελωνείων»
Κοινοτικό Πρόγραμμα LIFE «CHEREE»
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018
Ξενοδοχείο Crown Plaza, Λεμεσός


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, διοργάνωσε ενημερωτική Ημερίδα για τις Τελωνειακές και άλλες εμπλεκόμενες Αρχές.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Crown Plaza στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE CHERΕE (Chemicals Regulations Enforcement & Inspections Building Authority Capacity for REACH/CLP and SEVESO III Compliance). Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομής, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Κυπριακών και Ελληνικών αρμοδίων Αρχών και στην προώθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής της χημικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες των Κανονισμών REACH και CLP καθώς και οι εμπειρίες του ΤΕΕ και του Ελληνικού Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚΕ) από τους σχετικούς ελέγχους στα Τελωνεία και δόθηκαν πληροφορίες για τη μέχρι τώρα πρόοδο αλλά και τις μελλοντικές δράσεις που αναμένεται να γίνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας PARCS (Prohibition And Restriction Customs Control Strategy). Το πρόγραμμα της Ημερίδας καθώς και τις παρουσιάσεις μπορείτε να τις δείτε πιο κάτω:

Παρουσίαση για REACH, Δρ Μαρία Ορφανού
Παρουσίαση για CLP, Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου
Παρουσίαση για συνεργασία ΤΕΕ με Τελωνεία, Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Παρουσίαση από ΓΧΚΕ, Δρ Ευτυχία Δήμα
Παρουσίαση από ΓΧΚΕ, Δρ Χρυσάνθη Νακοπούλου
Παρουσίαση για πρόγραμμα LIFE CHEREE, Καθ. Γιώργος Παπαδάκης
Πρόγραμμα Ημερίδας


Download file type Acrobat 20160915-PAHs_restriction_anakoinosi.pdf
Download file type Acrobat 20180430-CLP and PPP -final.pdf
Download file type Acrobat FINAL guideline_entry_50_pahs_en.pdf
Download file type Acrobat 20180601_REACH_Customs.pdf
Download file type Acrobat 20180601_CLP_customs.pdf
Download file type Acrobat 20180525_Customs_seminar_Agenda.pdf
Download file type Acrobat ΤΕΛΩΝΕΙΑ_ΚΥΠΡΟΣ_EF_TΝ.pdf
Download file type Acrobat Κύπρος_ΔΕΒΧΠ_Ε Δήμα.pdf
Download file type Acrobat CHERRE_ITC_CYPPUS_CUSTOMS.pdf
Download file type Acrobat 20180608-CY_Coop_Customs-TKL.pdf
Download file type Acrobat 20181214_PAHs.pdf