Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΠαγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών (ΠΣΧΟ) εγκαθιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσία.

Του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ως μέλη διορίζονται ένας εκπρόσωπος (και ένας αναπληρωτής) από το καθένα από τα ακόλουθα Υπουργεία και Οργανισμούς:
 1. Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Υπουργείο Υγείας
 3. Υπουργείο Εσωτερικών
 4. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 5. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 6. Υπουργείο Οικονομικών
 7. Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου
 8. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 9. Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία
 10. Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου
 11. Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου
 12. Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
 13. Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
 14. Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου
 15. Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών
 16. Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

Το Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
 • Να συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα πρόληψης ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων για το κοινό και το περιβάλλον, που μπορεί να προκληθούν από ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, ενδιάμεσα προϊόντα και/ ή χημικά προϊόντα·
 • Να αναπτύσσει, διαδίδει και διατηρεί τις δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν ή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προστασίας του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε χημικές ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, και τη χρήση αυτών·
 • Να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις ή εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε χημικές ουσίες, μείγματα, αντικείμενα με χημικές ουσίες, και τη χρήση αυτών· και/ ή
 • Να συμβουλεύει τον Υπουργό αναφορικά με τη σύνταξη ή αναθεώρηση νομοθεσίας, υπό το φως της γνώσης και πείρας που αποκτήθηκε από τη μελέτη των τοπικών συνθηκών, των διεθνών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου.

Το ΠΣΧΟ συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο.

Στις 29 Σεπτεμβριου 2021 πραγματοποιήθηκε η 10η Συνεδρία του ΠΣΧΟ.
Δείτε την Ημερήσια Διάταξη και τις Παρουσιάσεις πιο κάτω:


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 10PSXO_agenda.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat TKL_chemicals strategy10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat MP_CLP_10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat MO_BREXIT 10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat PG samples results_10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat SSAVVA_10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat AP_ROHS_10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat AP_SCIP_10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Customs_10PSXO.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΚ_Βιοπαρακολούθηση.pdf