Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Χημικές Ουσίες > Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών > 10η Συνεδρία Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών

Χημικές ΟυσίεςΠαγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών - 10η Συνεδρία Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών


Στις 29 Σεπτεμβριου 2021 πραγματοποιήθηκε η 10η Συνεδρία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών.
Δείτε την Ημερήσια Διάταξη και τις Παρουσιάσεις πιο κάτω:


Download file type Acrobat 10PSXO_agenda.pdf
Download file type Acrobat TKL_chemicals strategy10PSXO.pdf
Download file type Acrobat ΑΚ_Βιοπαρακολούθηση.pdf
Download file type Acrobat AP_ROHS_10PSXO.pdf
Download file type Acrobat AP_SCIP_10PSXO.pdf
Download file type Acrobat Customs_10PSXO.pdf
Download file type Acrobat MO_BREXIT 10PSXO.pdf
Download file type Acrobat MP_CLP_10PSXO.pdf
Download file type Acrobat PG samples results_10PSXO.pdf
Download file type Acrobat SSAVVA_10PSXO.pdf