Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Χημικές Ουσίες > Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών > 12η Συνεδρία Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών

Χημικές ΟυσίεςΠαγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών - 12η Συνεδρία Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών

Στις 27 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας η 12η Συνεδρία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών.

Δείτε την Ημερήσια Διάταξη και τις Παρουσιάσεις πιο κάτω:Download file type Acrobat 20240320 12psxo-PG samples results FINAL.pdf
Download file type Acrobat 20240321-12PSXO_oline sales final.pdf
Download file type Acrobat 20240322-Pagyprio symvoulio XO-TKL.pdf
Download file type Acrobat 20240326-PSXO REACH Restrictions.pdf
Download file type Acrobat 12-PSXO-agenda.pdf
Download file type Acrobat PARC_EU_Partnership_for_Risk_Ass .pdf