Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤελευταία Νέα


  • 07/06/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ 2020 (ΚΜΚ / 16)
  • 01/06/2023- Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2023 (ΚΜΚ/17)
  • 23/05/2023- Εξεταστέα Ύλη - Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Ιουλίου 2022 (Προκήρυξη Αρ. 781)
  • 02/05/2023- Ανακοίνωση - Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταποίηση Μάιος, Ιούνιος και Νοέμβριος 2023 (ΚΜΚ 14/2023)
  • 27/04/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκστρατεία Επιθεώρησης Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Υποστατικών Διανομής Έτοιμων Φαγητών, Μάιος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2023 (ΚΧΠΑΥ/15)
  • 02/03/2023- Ανακοίνωση - Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος του 2023 (KMK / 8)