Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤελευταία Νέα


  • 26/01/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Καταδίκες σε Ποινικές Υποθέσεις που περατώθηκαν το 2022 και αφορούσαν Παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΚΜΚ/3)
  • 24/01/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ - Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΔΟΘ/01)
  • 23/01/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επικίνδυνες Χημικές ουσίες σε προϊόντα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά - Εντοπισμός Νικελίου σε μεταλλικά αντικείμενα (ΚΧΠΑΥ/03)
  • 20/01/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προστασία Καταναλωτών από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε Αποκριάτικα Προϊόντα (ΚΧΠΑΥ/02)
  • 20/01/2023- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες (ΚΧΠΑΥ/01)
  • 10/01/2023- Ανακοίνωση - Καταδίκη και Ποινές για παραβάσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που επιβλήθηκαν από τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας το 2022 (ΚΜΚ/01)
  • 10/01/2023- Ασφαλής μέθοδος εργασίας κατά τη συντήρηση συστημάτων ψύξης (προσθήκη ψυκτικών αερίων) (KME 02)