Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΚΜΚ/14) - Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών - Σεπτέμβριος 2019
Ο ψηλός δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προγραμματίσει, τον μήνα Σεπτέμβριο τη διεξαγωγή εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά των εν λόγω βιομηχανιών. Στα υποστατικά αυτά περιλαμβάνονται κρεοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας κρεάτων, ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και τυροκομεία, οινοποιεία, ζυθοποιεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και άλλα συναφή υποστατικά.

2. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την επαφή με αιχμηρά αντικείμενα και αιχμηρές επιφάνειες, τα γλιστρήματα και παραπατήματα καθώς και τις πτώσεις από ύψος και την παγίδευση/σύνθλιψη από επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η διαφωτιστική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που αφορά στη Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

3. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

4. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τις πιο πάνω κύριες αιτίες ατυχημάτων και η ασφαλής χρήση και αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

5. Για σκοπούς πληροφόρησης, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, επισυνάπτεται ως Παράρτημα .

6. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει ενημερωτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Πρακτικό Οδηγό για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για Μικρές Επιχειρήσεις όπου υπάρχει σχετικός Πίνακας Ελέγχου για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

7. Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλ. 22405619 και 22405615.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άνοιγμα Αρχείου Parartima.docx (42,14 Kb)