Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > 6. Τροποποιήσεις Κανονισμού REACH

REACH6. Τροποποιήσεις Κανονισμού REACH

Ο Κανονισμός REACH τροποποιήθηκε αρκετές φορές μέχρι τώρα.

Το πρόσφατο ανεπίσημα ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού REACH μπορείτε να το βρείτε εδώ (15.02.2021).


Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας)
Τροποποιήσεις άλλων Παραρτημάτων
  • Κανονισμός 987/2008/ΕΚ Τροποποίηση Παραρτημάτων IV και V
  • Κανονισμός 134/2009/ΕΚ Τροποποίηση Παραρτήματος XI
  • Κανονισμός 895/2014/EK Τροποποίηση Παραρτήματος XΙV (SVHC)
  • Κανονισμός 282/2015/ΕΚ Τροποποίηση Παραρτημάτων XIII, IX και Χ (EOGRTS)
  • Κανονισμός 999/2017/ΕΚ Τροποποίηση Παραρτήματος ΧIV
  • Κανονισμός 586/2022/ΕΚ Τροποποίηση Παραρτήματος ΧIV

Τροποποιήσεις Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACΗ σε σχέση με τους περιορισμούς / απαγορεύσεις χημικών ουσιών

Ο πλήρης κατάλογος με τους περιορισμούς/απαγορεύσεις χημικών ουσιών βρίσκεται εδώ.