Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Νομοθεσία > Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίαΦυσικοί Παράγοντες (θόρυβος, κραδασμοί, ακτινοβολία, θερμοκρασία) / Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης / Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Νομοθεσία


Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία
Φυσικοί Παράγοντες (θόρυβος, κραδασμοί, ακτινοβολία, θερμοκρασία) / Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης / Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
  • Θόρυβος/Μουσική

  • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

  • Κραδασμοί

  • Ακτινοβολία (Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Τεχνητή οπτική ακτινοβολία)

  • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης

  • Θερμοκρασία