Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία > Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 - 2012

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΣτρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 - 2012

Ο πρώτος στόχος της Κοινοτικής Στρατηγικής 2007 – 2012 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι η συνεχής, βιώσιμη και ομοιογενής μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο γενικός στόχος γι’ αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι η μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά 25% ανά 100.000 εργαζόμενους στο επίπεδο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη βάση την Κοινοτική Στρατηγική σχεδιάστηκε η Στρατηγική της Κύπρου για την περίοδο 2007 – 2012 η οποία έγινε αποδεκτή από τους Κοινωνικούς Εταίρους κατά τη Συνεδρία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας που έγινε στις 15.10.2007 και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, υλοποιεί Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της Στρατηγικής με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Δράσης, έγινε απολογισμός των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν ληφθή υπόψη κατά την ετοιμασία της νέας Στρατηγικής η οποία θα καλύψει τη χρονική περίοδο 2013 - 2020.


Download file type Acrobat Stratigiki_AKAIY_2007_2012_EL.pdf
Download file type Acrobat Sxedio_Drasis_Energeies_mexri_2012.pdf
Download file type Acrobat Apotelesmata_Axiologisi_Stratigikis.pdf