Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
REACH > Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Κανονισμό REACH

REACHΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Κανονισμό REACH

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Κανονισμό REACH

Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACHBREXIT and REACH

The UKs withdrawal from the EU

(Click on the link above to find the answers )

 1. With the the UK withdrawal from the EU, does my UK-based company still need to submit a registration dossier to ECHA for any substance I import or manufacture?
 2. My UK-based company has successfully registered a substance, and ECHA has provided my company with a registration number. How will the UK withdrawal from the EU affect my registration?
 3. My UK(Great Britain)-based company is currently acting as an Only Representative of a non-EU/EEA company. Once the United Kingdom leaves the European Union, how will that affect our status of Only Representative?
 4. My UK-based company has paid the requisite fee to ECHA for the registration of our substance whilst the United Kingdom still applies REACH Regulation during the transition period. Will ECHA charge the payment of a fee for a legal entity change in the case that our company transfers our REACH registrations or the Only Representative status to an Only Representative based in the EU?
 5. My UK(Great Britain)-based company has registered a substance with ECHA. Will we still need to update our dossier after the UK withdrawal?
 6. My UK (Great Britain)-based company does not hold and is not covered by a REACH Authorisation for the use of an Annex XIV substance and the respective Latest Application Date is approaching. In view of the UK withdrawal and the end of the transition period, do we need to apply for an Authorisation?
 7. My UK (Great Britain)-based company holds or is covered by a REACH Authorisation for certain uses of an Annex XIV substance. After the UK withdrawal, will my company still need to adhere to the conditions of use determined by this Authorisation decision?
 8. My UK (Great Britain)-based company is a downstream user of an Annex XIV substance relying on a REACH Authorisation granted to an upstream actor in accordance with REACH Article 56 (2). Will we need to continue complying with the obligations imposed by the Authorisation decision also after the UK withdrawal?
 9. My UK (Great Britain)-based company is a downstream user of a chemical substance registered under REACH. After the end of the transition period, will we need to continue informing our UK supplier of its uses?
 10. My UK(Great Britain)-based company is a downstream user of a chemical substance registered under REACH. After the end of the transition period, will we need to continue informing our EU/EEA supplier of its uses?
 11. My UK(Great Britain)-based company is a downstream user of a chemical substance registered under REACH. After the end of the transition period, will we need to continue notifying ECHA of its uses?
 12. My EU/EEA-based company is purchasing a chemical substance from a UK(Great Britain)-based business partner which has registered the substance under REACH. Can we still rely on the substance having been legally and validly registered within the EU/EEA in accordance with the REACH Regulation after the end of the transition period?
 13. My EU/EEA-based company is a registrant in a joint submission for which a UK(Great Britain)-based company is the Lead Registrant, as well as owner of the data to which we have obtained a Letter of Access. What impact will the end of the transition period from the EU have on our registration?
 14. My company is a downstream user located in the EU/EEA and relies on a REACH Authorisation granted to a UK (Great Britain) supplier (or a pending application for an Authorisation). Will our use be covered after the end of the transition period?
 15. What will happen to substance evaluations based on the Community Rolling Action Plan (CoRAP) 2012-2014 and its updates that are assigned to the UK authorities and were still be pending at the time of the UK withdrawal?
 16. What does my UK(Great Britain)-based company need to keep in mind when we appoint an Only Representative (OR) in an EU Member State?
 17. Can my UK(Great Britain)-based company set up a company on paper only in an EU/EEA country and transfer its registrations there?
 18. Can my company, which is a UK(Great Britain)-based manufacturer or formulator, transfer its REACH registration to an Only Representative (OR) within the EU/EEA? How can my company do this prior to the end of the transition period to avoid our registration being voided as non-existent when the transition period ends?
 19. My EU/EEA-based company obtains its supplies of a chemical substance from a UK(Great Britain)-based importer into the EU/EEA. When the transition period ends, our supplier will become an actor based in a “third country”. If we continue our business relations with our UK(Great Britain)-based supplier, would our UK(Great Britain)-based supplier be entitled to appoint our company as its Only Representative in the EU/EEA and transfer its registration to us, or would we need to register as an importer ourselves?
 20. Can my company, which is a UK(Great Britain)-based manufacturer or formulator, transfer its REACH Authorisation (or its Application for Authorisation) to an Only Representative within the EU/EEA? How can my company do this prior to the end of the transition period to avoid our Authorisation (or application) being voided as non-existent after that date?
 21. My company is a UK(Great Britain)-based manufacturer of chemical substances. I would like to keep on supplying my customers in the EU/EEA after the end of the transition period. What are my options?
 22. My UK(Great Britain)-based company is an importer of chemical substances. We would like to keep supplying our customers in the EU/EEA after the end of the transition period. What are our options?
 23. My EU/EEA-based company purchases a mixture from a UK(Great Britain)-based company. Under the REACH and CLP Regulations, what impact has the end of the transition period on these supplies?
 24. My company is a manufacturer of a substance, located outside the EU/EEA. We place the substance on the EU/EEA market through a UK(Great Britain)-based importer. What do we need to do after the end of the transition period?
 25. My company is a manufacturer of a substance, located outside the EU/EEA. We have appointed an Only Representative, who is located in the UK(Great Britain). What do we need to do after the end of the transition period?
 26. My EU/EEA-based company has registered a substance, which is exported and stored in a warehouse in the UK(Great Britain) and then imported in the EU/EEA. How can we continue this activity after the end of the transition period?
 27. Which substances have been registered only by UK(Great Britain)-based companies?
 28. My UK(Great Britain)-based company has submitted a registration dossier which failed the completeness check. Our deadline to complete the registration is after the end of the transition period. How should we proceed with this registration?
 29. My company, based in the EU, has purchased and stocked a substance that has been registered by the manufacturer, importer or Only Representative, located in the UK before the withdrawal date. Can I still use or sell on that substance on or after the withdrawal date?
 30. After the end of the transition period, substances duly registered by a company in EU/EEA may need to be transported through the non-EU/EEA to the UK(Great Britain) to reach, for example, a downstream user in Ireland (“Irish land bridge”), or vice-versa. What do the involved companies need to bear in mind?
 31. At the end of the transition period, the registration dossier submitted by a UK(Great Britain)-based Lead Registrant for a substance where my EU/EEA-based company is a member registrant will become non-existent under the EU’s REACH Regulation. What shall I do?
 32. My company is a UK-based importer, which has imported a substance under a valid registration prior to the end of the transition period. Can an importer in the EU import it into the EU after that date, and rely on the exemption in Article 2(7)(c) REACH?
 33. My EU/EEA company is using a mixture supplied by a UK(Great Britain) formulator. The REACH Authorisation (or pending application for Authorisation) we rely on for the use is held by the manufacturer / importer on the top of the supply chain. Will our use be covered after the end of the transition period?
 34. If, as a company located in Great Britain, I have a stock of substances duly registered under REACH placed on the market before the end of the transition period, can I export it to the EU without having it registered by an EU importer/only representative after the end of the transition period?
 35. Will potential registrants submitting an inquiry to ECHA be informed about contact details and data submitted by UK companies in the course of their REACH registrations even after the end of the transition period?
 36. If my company is based in Great Britain, but also has manufacturing site(s)/plant(s), where import is arriving to, in Northern Ireland, will I be able to keep my REACH registration(s)?