Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Διαγωνισμοί για Ασφάλεια και Υγεία > Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής ΠρακτικήςΠροκήρυξη Διαγωνισμού Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2024 - Εθνικά Βραβεία

Διαγωνισμοί για Ασφάλεια και Υγεία


Διαγωνισμός Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής
Προκήρυξη Διαγωνισμού Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2024 -
Εθνικά Βραβεία

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προκηρύσσει και φέτος τον Εθνικό Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους σε σχέση με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας, το αργότερο μέχρι και τις 26.7.2024. Για κάθε παράδειγμα καλής πρακτικής που θα υποβάλλεται θα πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο (Παράρτημα Ι), το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των επιχειρήσεων/οργανισμών, η οποία εστιάζει στη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων τους και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Παράλληλα, μέσω του διαγωνισμού ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, να αναπτύξουν καλές πρακτικές ή/και να εφαρμόσουν πρακτικές που υποβάλλονται μέσω αυτού του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψηφιότητες που θα διακριθούν στον Εθνικό Διαγωνισμό και θα σχετίζονται με το θέμα της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή», θα μπορούν να συμμετάσχουν και στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, ο οποίος έχει προκηρυχθεί από τον EU-OSHA. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/el/get-involved/good-practice-awards

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Εθνικού Διαγωνισμού θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου και τα βραβεία θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τελετής για την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ίδιο μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κα Όλγα Νικολαΐδου, στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο 22405614.

Μάρτιος 2024

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ