Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου (UFI)

CLPΜοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου (UFI)

Από την 1.1.2021 απαιτείται η αναγραφή ενός νέου στοιχείου επισήμανσης στις ετικέτες των χημικών προϊόντων.

Πρόκειται για έναν κωδικό 16 χαρακτήρων ο οποίος ονομάζεται Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου UFI (Unque Formula Identifier).

Έως το 2025 ο κωδικός UFI θα είναι υποχρεωτικός στην επισήμανση όλων των χημικών προϊόντων που ταξινομούνται με βάση τους κινδύνους που ενέχουν για την υγεία ή τους φυσικοχημικούς τους κινδύνους.

Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην αγορά θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων και τον κωδικό UFI, στα Κέντρα Δηλητηριάσεων.

Στην ιστοσελίδα των Κέντρων Δηλητηριάσεων του ECHA διατίθενται εργαλεία και οδηγίες υποστήριξης για τη δημιουργία του κωδικού UFI.

Βάσει του άρθρου 45 του Κανονισμού CLP, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα στην Κυπριακή αγορά υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τα μείγματα αυτά στους ορισμένους Αρμόδιους Εθνικούς Φορείς (Appointed Bodies) και στα Κέντρα Δηληρητιάσεων.
Οι Eθνικοί Φορείς κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στα Κέντρα Δηλητηριάσεων, ώστε να μπορούν αυτά να παρέχουν με τη σειρά τους συμβουλές στους πολίτες ή στο ιατρικό προσωπικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν ατυχήματα για την υγεία.

Για την Κύπρο ο Εθνικός Αρμόδιος Φορέας για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασϊας.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ UFI


Κωδικός αριθμός UFI:
  • Είναι ένας κωδικός 16 χαρακτήρων που αρχίζει με τα γράμματα UFI
  • Αναγράφεται στις ετικέτες χημικών προϊόντων τα οποία περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να βλάψουν την υγεία σας εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.


Μπορείτε να εντοπίσετε τον κωδικό UFI σε προϊόντα που έχετε ήδη στο σπίτι σας?

Τα χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να είναι επιβλαβή εάν δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Ατυχήματα που οφείλονται σε χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Να χρησιμοποιείτε τον κωδικό UFI για να λαμβάνετε πιο γρήγορα ιατρικές συμβουλές.
Διαβάστε και κοινοποιήστε τις συμβουλές μας και προφυλάξτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα!
Μάθετε γιατί είναι σημαντικό #UFImattersEU

https://fcld.ly/ufimatterseuel
Τα ατυχήματα συμβαίνουν γρήγορα!

Τα χημικά προϊόντα καθημερινής χρήσης πέφτουν στα χέρια των παιδιών απίστευτα γρήγορα. Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών, κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά σας.


Είναι απίστευτο πώς τα παιδιά καταφέρνουν και παίρνουν στα χέρια τους χημικά προϊόντα τα οποία νομίζατε ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο κωδικός UFI που αναγράφεται επάνω στο προϊόν βοηθά το κέντρο δηλητηριάσεων ή τον γιατρό σας να σας παράσχουν πιο γρήγορα ακριβείς ιατρικές συμβουλές.

Μάθετε γιατί είναι σημαντικό #UFImattersEUΚατεβάστε το αρχείο Acrobat UFI_Social_media_toolkit_EL.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20201027_Poison Center_HOW_TO_submit_information_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20201027_Poison Center_submissions_el.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1-What_is_a_UFI.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2-Creating_and_using_your_UFI(1).pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3-Managing_your_UFI.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat guidance_on_annex_viii_to_clp_el(1).pdf