Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Νομοθεσία > Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίαΕπιτήρηση Υγείας

Νομοθεσία


Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία
Επιτήρηση Υγείας

Πληροφορίες εγγραφής των ιατρών με ειδικότητα στον κλάδο της ιατρικής της εργασίας υπάρχουν στην επίσημη βάση δεδομένων του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://cyma.eu/2017/index.php/2016-06-11-07-35-41