Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επικίνδυνες Χημικές ουσίες σε προϊόντα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά - Εντοπισμός Νικελίου σε μεταλλικά αντικείμενα (ΚΧΠΑΥ/03)
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου προϊόντων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 14 δείγματα (ζώνες, ψευδοκοσμήματα κλπ) για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε Νικέλιο, Μόλυβδο και Κάδμιο. Για τα μέταλλα αυτά ισχύουν περιορισμοί στην χρήση σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που λήφθηκαν διαπιστώθηκε ότι στα δύο αντικείμενα που φαίνονται στον Πίνακα στη Συνημμένη Ανακοίνωση το ποσοστό απελευθέρωσης Νικελίου ήταν πέραν του ορίου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Νικέλιο χαρακτηρίζεται ως ευαισθητοποιητικό και συμβάλλει στην ανάπτυξη δερματίτιδας, προκαλώντας κνησμό, ερεθισμό της περιοχής επαφής και συμπτώματα ερυθρότητας και οιδήματος.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα περιορισμό, το Νικέλιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε προϊόντα και άλλα μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, όπως είναι σκουλαρίκια, περιδέραια, μενταγιόν, βραχιόλια, αλυσίδες, δακτυλίδια, κ.ά.. Τα αντικείμενα στα οποία το ποσοστό απελευθέρωσης Νικελίου είναι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται στη νομοθεσία (0,5 μg / cm2 / εβδομάδα) δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άμεσης απόσυρσης από την Κυπριακή αγορά και καταστροφής των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς στα τηλ. 22405609, 22405637 και 22405611, καθώς επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στην πιο κάτω διεύθυνση:

Αρχείο Acrobat Reader 20230111_ΚΧΠΑΥ03_Announcement_Nickel.pdf (232.72 Kb)