Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Τα Νανοϋλικά στη ζωή μας - Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Νανοτεχνολογίας (ΚΧΠΑΥ/35)
νανοϋλικά είναι πολύ μικρά σωματίδια ορατά μόνο με το μικροσκόπιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τα νανοϋλικά ως υλικά που τα σωματίδιά τους διαθέτουν, τουλάχιστον μία εξωτερική διάσταση μήκους 1-100 νανομέτρων (10-9 m).

Πιο κάτω φαίνονται σχηματικά οι ενδεικτικές διαστάσεις διαφόρων μεγεθών.


Αυτό που προκαλεί τη σημαντική διαφοροποίηση στις ιδιότητες ενός νανοϋλικού είναι το πολύ μικρό μέγεθος των σωματιδίων του. Στη νανοκλίμακα, οι φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες των υλικών διαφέρουν εκπληκτικά σε σχέση με τη συμπεριφορά του υλικού στη συνήθη μορφή του.

Η έκθεση των εργαζομένων και του κοινού σε προϊόντα νανοτεχνολογίας έχει χαρακτηρισθεί ως αναδυόμενος κίνδυνος. Λόγω του μικρού τους μεγέθους, τα νανοσωματίδια μπορούν να εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω της εισπνοής, της κατάποσης και του δέρματος.

Στην πιο κάτω εικόνα φαίνονται διαγραμματικά ορισμένες ασθένειες που σχετίζονται με την έκθεση σε νανοϋλικά.
Στην Ευρώπη έχει ήδη δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Νανοτεχνολογίας (European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και παρέχει πληροφορίες για χημικές ουσίες που υπάρχουν σε νανομορφές.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη Συνημμένη Ανακοίνωση και στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Αρχείο Acrobat Reader 20220925_ΚΧΠΑΥ35_nanomaterials.pdf (417,84 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader EUON_InBrief.pdf (152,23 Kb)