Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Διεθνείς Σχέσεις


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατηρούν στενούς δεσμούς με διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (ISSA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Συμβούλιο της Ευρώπης

 • Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment