Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διεθνείς Σχέσεις


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατηρούν στενούς δεσμούς με διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (ISSA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Διεθνής Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
 • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Συμβούλιο της Ευρώπης

 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Cyprus Flight Pass

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Your Europe

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Καν'το ηλεκτρονικα

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης