Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθεσίες


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή :

(α) της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόμος 59(I) του 2010 και σχετικοί Κανονισμοί),
(β) της νομοθεσίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Νόμος 76(Ι) του 2016),
(γ) της νομοθεσίας Ετησίων Αδειών μετ΄ Απολαβών (Νόμος 8 του 1967-2005 και σχετικοί Κανονισμοί),
(δ) της νομοθεσίας Τερματισμού Απασχολήσεως (Νόμος 24 του 1967-2003 και σχετικοί Κανονισμοί),
(ε) της νομοθεσίας για Κοινωνική Σύνταξη (Νόμος 25(I) του 1995-2005),
(στ) της νομοθεσίας για Αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Νόμος 51(Ι) του 1997),
(ζ) της νομοθεσίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Νόμος 25(Ι) του 2006 και σχετικοί Κανονισμοί),
(η) της νομοθεσίας για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Νόμος 133(Ι) του 2002) και
(θ) της νομοθεσίας που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ν.208(Ι)/2012).

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισπράττουν επίσης, το τέλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και την εισφορά του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. • Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Νομοθεσία για τη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
 • Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως
 • Νομοθεσία Ετησίων Αδειών μετ΄Απολαβών
 • Νομοθεσία Κοινωνικής Σύνταξης
 • Νομοθεσία Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων
 • Νομοθεσία για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
 • Νομοθεσία Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Νομοθεσία που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών


 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Cyprus Flight Pass

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Καν'το ηλεκτρονικα

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

  e-procurment

  Οπτικοακουστικά

  Κύπρος και Ομοσπονδία