Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ιστορικό


Η προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο έχει επιτευχθεί σταδιακά, αρχίζοντας από το 1957. Το 1964 η κοινωνική ασφάλιση επεκτάθηκε στο σύνολο των εργαζομένων. Με τις ομοιόμορφες όμως εισφορές και παροχές που προβλέπονταν μέχρι το 1980, η παρεχόμενη προστασία ήταν ανεπαρκής και οι εργαζόμενοι αναζητούσαν συμπληρωματική προστασία μέσω θεσμών, κυρίως ταμείων προνοίας, τα οποία όμως όσο και αν βελτιώνονταν δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αναμενόμενη προστασία.

Εμπνευσμένη από την τριμερή διάρθρωση και λειτουργία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία καθιέρωσε από πολύ νωρίς την τριμερή συνεργασία η οποία έγινε τρόπος ζωής και αποδείχθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας στον κοινωνικό τομέα. Χάρις στην τριμερή συνεργασία (κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων) και τη συνετή πολιτική, η κοινωνική προστασία ακολούθησε μια σταθερή ανοδική πορεία και συμβάδιζε με τις οικονομικές δυνατότητες του τόπου.

Από το 1980, η Κύπρος διαθέτει ένα αξιοζήλευτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αρκετά έντονο το στοιχείο της αλληλεγγύης, την καθολικότητα στην κάλυψη των εργαζομένων και την ισόρροπη προστασία έναντι των κινδύνων του γήρατος, της πρόωρης αναπηρίας και του πρόωρου θανάτου. Το Σχέδιο αυτό, που χαρακτηρίστηκε ως το σημαντικότερο μέτρο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που λήφθηκε ποτέ στην Κύπρο, διασφαλίζει στους εργαζόμενους και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης με την παροχή, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων παροχών. Οι παροχές αυτές είναι:

  • επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ανεργίας,
  • βοηθήματα γάμου, τοκετού και κηδείας
  • συντάξεις γήρατος, χηρείας, ανικανότητας, επιδόματα ορφανίας και
  • παροχές για εργατικά ατυχήματα, δηλαδή επιδόματα σωματικής βλάβης και παροχές λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου.

Τα επίπεδα των παροχών που προβλέπονται από το Σχέδιο, όχι μόνο συνάδουν με τα επίπεδα που καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά υπερτερούν και σε ορισμένες περιπτώσεις. Το Κυπριακό κοινωνικό πρότυπο προσομοιάζει με το Ευρωπαϊκό και τούτο γιατί η Κύπρος, από πολύ νωρίς, προσέβλεπε στους διεθνείς αυτούς Οργανισμούς με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό για τον καθορισμό της πολιτικής και των προγραμμάτων της. Για σκοπούς διατήρησης της αγοραστικής αξίας των παροχών του Σχεδίου, αυτές αναθεωρούνται κάθε χρόνο με βάση το δείκτη απολαβών και το δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η δομή του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι τέτοια που εξυπηρετεί την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη, όχι μόνο μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων, των εργαζομένων και των ανέργων, των υγιών και των ασθενών, αλλά και μεταξύ των ψηλά αμειβομένων και των χαμηλά αμειβομένων.

Η αξία των κοινωνικών ασφαλίσεων έχει γίνει πλέον συνείδηση ολόκληρου του Κυπριακού πληθυσμού και σ΄αυτό οφείλεται, όχι μόνο η επιβίωση τους μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που πέρασε η Κύπρος, αλλά και η αλματώδης πρόοδος και ανάπτυξη τους.

Στις 9 Ιουλίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος Ν.59(Ι)2010, που ενοποιεί και τροποποιεί τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους από το 1980 μέχρι το 2009, καθώς και οι σχετικοί Κανονισμοί.No documents found


ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης