Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έντυπα Αιτήσεων


Για την αποτελεσματική και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει και αφού τη συμπληρώσετε, να την αποστείλετε ταχυδρομικώς ή να την παραδώσετε στο Επαρχιακό Γραφείο της περιοχής σας ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Τα έντυπα αιτήσεων πρέπει να υποβάλλονται εμπρόθεσμα και να συνοδεύονται πάντοτε με τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά.
No documents found


ΕΡΓΑΝΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Your Europe

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

e-procurment

Οπτικοακουστικά