Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις


Διεθνής Οργάνωση Εργασίας


Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας είναι η αρχαιότερη εξειδικευμένη οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Απαρτίζεται από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας είναι η ανώτατη αρχή της Οργάνωσης. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, υιοθετεί τον προϋπολογισμό της Οργάνωσης, καθορίζει διεθνή εργατικά επίπεδα υπό μορφή Συμβάσεων, Συστάσεων και Πρωτοκόλλων και αποτελεί διεθνές βήμα για τη συζήτηση επίκαιρων παγκόσμιων κοινωνικών και εργατικών θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Εκτελεστικό Όργανο της Οργάνωσης. Καθορίζει την πολιτική της Οργάνωσης και αποφασίζει την ημερήσια διάταξη της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας αποτελεί τη γραμματεία και το κέντρο ερευνών της Οργάνωσης.

Η Κύπρος έγινε μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το 1960. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίστηκε και ενεργεί ως ο σύνδεσμος μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Οργάνωσης.

Η Κύπρος συμμετέχει ανελλιπώς στις ετήσιες Συνόδους της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας με τριμερή αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται πάντοτε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Κύπρος έχει κυρώσει συνολικά 53 Συμβάσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επτά Συμβάσεις που έχουν καθοριστεί ως οι πιο βασικές, γιατί κατοχυρώνουν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Για τις Συμβάσεις υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων.

Η Κύπρος εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης από το 1999 μέχρι το 2001. Εκπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο ορίστηκε η Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Λένια Σαμουήλ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

e-procurment

Οπτικοακουστικά

Κύπρος και Ομοσπονδία