Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εκδόσεις


Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να σας διευκολύνει στη γρήγορη αναζήτηση δημοσιευμένων εντύπων που περιγράφουν τα Σχέδια/Νομοθεσίες που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. • Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη
 • Αναλογιστική Μελέτη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2017
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Β
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • Αναλογιστική μελέτη Δεκεμβρίου 2009


 • ΕΡΓΑΝΗ

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Your Europe

  Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Στατιστικά Στοιχεία

  Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  The Cyprus Social Insurance Scheme

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  e-procurment

  Οπτικοακουστικά