Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις


Συμβούλιο της Ευρώπης


Στενούς δεσμούς διατηρεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με σκοπό τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των μελών του για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη ιδεωδών και αρχών που αποτελούν κοινό κτήμα τους και για τη διαφύλαξη της οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Στα πλαίσια της πολιτικής της για προσφορά της καλύτερης δυνατής προστασίας στον εργατικό και κοινωνικό τομέα η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει κυρώσει όλες τις σημαντικές Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγκεκριμένα κύρωσε:
  • Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1961, ο οποίος συμπληρώνει την προστασία αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατοχυρώνοντας βασικά κοινωνικά δικαιώματα.
  • Το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο στο Χάρτη του 1991 με το οποίο βελτιώθηκε ο μηχανισμός εποπτείας του Χάρτη.
  • Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1995 που προβλέπει για Σύστημα Συλλογικών Παραπόνων.
  • Τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1996, ο οποίος αναθεώρησε και συμπλήρωσε, με την προσθήκη νέων βασικών άρθρων, την ουσιαστική προστασία που παρέχει ο Χάρτης του 1961, και
  • Τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας του 1964.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης εκθέσεις για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας. Λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετέχουν σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου, οι οποίες εξετάζουν σοβαρά θέματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας τους.ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Cyprus Flight Pass

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Αριάδνη - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενημερωτικοί Οδηγοί

Στατιστικά Στοιχεία

Καν'το ηλεκτρονικα

Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

The Cyprus Social Insurance Scheme

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

e-procurment

Οπτικοακουστικά

Κύπρος και Ομοσπονδία