Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Εκδηλώσεις
 • Σεμινάριο για την διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας - 20.05.2015
 • Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2015 - 10.09.2015
 • Εσπερίδα με θέμα τη Διαχείριση του Άγχους και των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην Εργασία - 16.09.2015
 • Εκδήλωση παρουσίασης του OiRA για τις Σχολικές Μονάδες - 05.10.2015
 • Τελετή Λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2015 - 23.10.2015
 • Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 02.12.2015
 • Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 09.12.2015
 • 5η Συνεδρία Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών - 3.12.2015
 • Ημερίδα ΤΕΕ στο Τμήμα Τελωνείων – Λεμεσός 30/3/2016
 • Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2016 - 12.5.2016
 • Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Αντίληψη των Κινδύνων και ο Ανθρώπινος Παράγοντας» - 28.05.2016
 • Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - 15.09.2016
 • Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Αντίληψη των Κινδύνων και ο Ανθρώπινος Παράγοντας» - 17.09.2016
 • Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2016 - 17.10.2016
 • Σεμινάριο "Διαδραστικό, Διαδικτυακό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) – Σχολικές Μονάδες" - 10.11.2016
 • Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 22.11.2016
 • Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 06.12.2016
 • 6η Συνεδρία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών (ΠΣΧΟ) - Ενημερωτική Ημερίδα - 07.12.2016
 • Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - 24.05.2017
 • Ημερίδα για την Επιτήρηση της Υγείας των Εργαζομένων - 19.05.2017
 • Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2017 - 13.9.2017
 • Τελετή Λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2017 - 27.10.2017
 • Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 01.12.2017
 • 7η Συνεδρία Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών - 08.12.2017
 • Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 12.12.2017
 • Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2018 - 08.5.2018
 • Ημερίδα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - 07.06.2018
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA - 13.6.2018
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 • 2017 - Διημερίδα σε θέματα ετοιμότητας και απόκρισης σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος/συμβάντος και το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ΗΛΕΚΤΡΑ, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, 26-27 Οκτωβρίου 2017
 • 2018 - Συνάντηση εργασίας ΔΟΑΕ με θέμα “Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency”, Λευκωσία, Κύπρος, 25-28 Ιουνίου 2018
 • 2018 - Συνάντηση εργασίας ΔΟΑΕ με θέμα “Regional Meeting to discuss Decommissioning Plans in Member States: Status, Gaps and Perspectives”, Λευκωσία, 5-9 Μαρτίου 2018
 • 2018 - Πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρώτους αποκριτές (first responders) στο πλαίσιο του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ΗΛΕΚΤΡΑ, Λευκωσία, 12-16 Μαρτίου 2018
 • 2017 - Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (National Workshop) σε θέματα Ετοιμότητας και Απόκρισης σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης με Ακτινοβολίες (Πυρηνικά ή Ραδιολογικά Περιστατικά), Λευκωσία, 20-24 Νοεμβρίου 2017
 • 2018 - Συνάντηση εργασίας ΔΟΑΕ με θέμα “Meeting on Conditioning and Consolidation of Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS) Inventories”, Λευκωσία, 7-11 Μαΐου 2018