Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Εκδηλώσεις
- 6η Συνεδρία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών (ΠΣΧΟ) - Ενημερωτική Ημερίδα - 07.12.2016
- 5η Συνεδρία Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών - 3.12.2015
- 7η Συνεδρία Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών - 08.12.2017
- Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2015 - 10.09.2015
- Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2016 - 12.5.2016
- Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2017 - 13.9.2017
- Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων 2018 - 08.5.2018
- Εκδήλωση παρουσίασης του OiRA για τις Σχολικές Μονάδες - 05.10.2015
- Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA - 13.6.2018
- Εσπερίδα με θέμα τη Διαχείριση του Άγχους και των Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στην Εργασία - 16.09.2015
- Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 02.12.2015
- Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 06.12.2016
- Ημερίδα για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα (ΕΞΥΠΠ) - 12.12.2017
- Ημερίδα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία - 07.06.2018
- Ημερίδα για την Επιτήρηση της Υγείας των Εργαζομένων - 19.05.2017
- Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 01.12.2017
- Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 09.12.2015
- Ημερίδα για τους Λειτουργούς Ασφάλειας - 22.11.2016
- Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Αντίληψη των Κινδύνων και ο Ανθρώπινος Παράγοντας» - 17.09.2016
- Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Αντίληψη των Κινδύνων και ο Ανθρώπινος Παράγοντας» - 28.05.2016
- Ημερίδα ΤΕΕ στο Τμήμα Τελωνείων – Λεμεσός 30/3/2016
- Σεμινάριο "Διαδραστικό, Διαδικτυακό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων (OiRA) – Σχολικές Μονάδες" - 10.11.2016
- Σεμινάριο για την διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας - 20.05.2015
- Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - 15.09.2016
- Σεμινάριο: Έλεγχος Συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία - 24.05.2017
- Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2016 - 17.10.2016
- Τελετή Λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2015 - 23.10.2015
- Τελετή Λήξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2017 - 27.10.2017