Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Εκστρατείες > Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο2016

Εκστρατείες


Εκστρατείες Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο
2016
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ για τον ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΟ σε ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ και ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
(Ιούλιος - Αύγουστος 2016)


Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο θερμικός φόρτος για τους εργαζόμενους.

2. Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Νοείται, βέβαια, ότι θα ελέγχεται παράλληλα και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν λόγω Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων.

3. Σημειώνεται ότι στις 18.6.2014 εκδόθηκε με σχετικό Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 291/2014) ο Κώδικας Πρακτικής με τίτλο «Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων», ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για προστασία από τη θερμική καταπόνηση. Οι εργοδότες προτρέπονται, ειδικά τις μέρες που επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες, να συμβουλεύονται τον Κώδικα αυτό και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση τις πρόνοιες του.

4. Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κώδικα, τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδοτούμενοι θα πρέπει να μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως την θερμοκρασία αέρα και την σχετική υγρασία ή / και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους. Στην αγορά διατίθενται όργανα για ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου και υγρασίας. Τα όργανα αυτά είναι πολύ φθηνά και πολύ εύκολα στη χρήση τους γι’ αυτό και ο κάθε εργοδότης ή το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο μπορεί να τα διαθέτει σε κάθε χώρο εργασίας που ελέγχει.

5. Για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόησης και εφαρμογής του Κώδικα ετοιμάστηκε Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων. Επίσης ετοιμάστηκε ενημερωτικό έντυπο με τίτλο: Προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Ενημέρωση για εντοπισμό Οδηγιών και ενημερωτικού υλικού μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

6. Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλ. 22405660 και 22405676.

Ιούνιος 2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ