Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚορωνοϊός (Covid-19) - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/35)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/33)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/32)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/31)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/30)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/29)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/28)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/27)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/26)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/24)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/22)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/21)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/20)

Ανακοίνωση για διάθεση στην αγορά προσωπίδων προστασίας (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/19)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/16)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί) (ΚΜΕ/15)

Ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία επικίνδυνων προϊόντων (Εξοπλισμοί)(ΚΜΕ/14)

Ανακοίνωση - Επανέναρξη εργασιών Κλειστών Επιχειρήσεων - Κίνδυνος από το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας (ΚΧΠΑΥ/18)

Ενημέρωση για την εισαγωγή στην Κύπρο μασκών προστασίας της αναπνευστικής οδού

Ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για Εισαγωγείς Προστατευτικών Μασκών (ΚΜΕ/10)

Ανακοίνωση για Προμηθευτές Μασκών Προστασίας της Αναπνοής (ΚΜΕ/11)

Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης (ΚΧΠΑΥ/12)

Χρήση Λαμπτήρων Υπεριώδους Ακτινοβολίας UVCγια σκοπούς απολύμανσης από τον κορονοϊό

Δελτία Τύπου - Επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Δελτίο Τύπου, 25-05-2020

Δελτίο Τύπου, 22-05-2020

Δελτίο Τύπου, 21-05-2020

Δελτίο Τύπου, 20-05-2020

Δελτίο Τύπου, 19-05-2020

Δελτίο Τύπου, 18-05-2020

Δελτίο Τύπου, 15-05-2020

Δελτίο Τύπου, 14-05-2020

Δελτίο Τύπου, 13-05-2020

Δελτίο Τύπου, 12-05-2020

Δελτίο Τύπου, 8-05-2020

Δελτίο Τύπου, 7-05-2020

Δελτίο Τύπου, 6-05-2020

Δελτίο Τύπου, 5-05-2020

Δελτίο Τύπου, 4-05-2020