Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΠροστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης (ΚΧΠΑΥ/12)
Η πανδημία από τον κορονοϊό (COVID-19), επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και την αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο κανόνων καθαριότητας και υγιεινής για όσον το δυνατό καλύτερο περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ένα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά είναι ο καλός καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στις οικίες.

Μια συνήθης πρακτική είναι η χρήση διαλυμάτων χλωρίνης σε αναλογία 1:10 που θεωρείται ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική πρόληψη των μολύνσεων.

Είναι σημαντικό όμως τα προϊόντα χλωρίνης να χρησιμοποιούνται σωστά ώστε να μην προκύψουν περαιτέρω σοβαρά θέματα για την υγεία μας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες που σας αφορούν στην σχετική Ανακοίνωση εδώ.