Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Επανέναρξη εργασιών Κλειστών Επιχειρήσεων - Κίνδυνος από το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας (ΚΧΠΑΥ/19)
Λόγω της επικείμενης επαναδραστηριοποίησης πολλών Επιχειρήσεων / υποστατικών, μετά το κλείσιμό τους για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θέλει να τονίσει την ανάγκη της λήψης αναγκαίων μέτρων για αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν λόγω της αδράνειας πολλών υδραυλικών και άλλων συστημάτων σε διάφορους χώρους. Ειδικότερα επισημαίνεται ο κίνδυνος της εμφάνισης του βακτηριδίου της Λεγιονέλλας σε στάσιμα συστήματα νερού.

Το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C - 45°C εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, π.χ. εάν υπάρχουν θρεπτικές ουσίες όπως σκουριά, λάσπη, πέτρα, άλγη και άλλα βακτηρίδια. Από σταγονίδια νερού στα οποία έχει αναπτυχθεί το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας υπάρχει ο κίνδυνος με την εισπνοή να προσβληθεί το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων (πνευμονία, νόσος Λεγεωναρίων).

Παραδείγματα στάσιμων νερών στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί το βακτηρίδιο της Λεγιονέλλας είναι οι βρύσες και τα ντους, τα πλυντήρια/ καθαριστήρια, οι πισίνες και τα spa, τα συντριβάνια, οι υγραντήρες και οι κεντρικές μονάδες κλιματισμού (πύργοι ψύξης).

Για καταπολέμηση της πιθανότητας ανάπτυξης Λεγιονέλλας συνιστάται:
    1. H θέρμανση του νερού όπου είναι δυνατό σε θερμοκρασίες άνω των 45°C.
    2. Ο καθαρισμός και η χλωρίωση των στάσιμων δεξαμενών νερού.
    3. Το άνοιγμα και χρήση όλων των βρυσών από το προσωπικό ώστε να δοθεί χρόνος να απομακρυνθεί το στάσιμο νερό.
    4. Η δειγματοληψία των συστημάτων νερού

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο σχετικό σύνδεσμο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/10E35ECC56C9E8B0C2257DDC002B1F09?OpenDocument

Καθώς και στους ακόλουθους Οδηγούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/168A53447CBA982CC2257E0A003D2586/$file/Legionella_Leaflet.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionella%20GuidelinesFinal%20updated%20for%20ECDC%20corrections.pdf


30.4.2020


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ