Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Νομοθεσίες


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή :

(α) της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόμος 59(I) του 2010 και σχετικοί Κανονισμοί),
(β) της νομοθεσίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Νόμος 76(Ι) του 2016),
(γ) της νομοθεσίας Ετησίων Αδειών μετ΄ Απολαβών (Νόμος 8 του 1967-2005 και σχετικοί Κανονισμοί),
(δ) της νομοθεσίας Τερματισμού Απασχολήσεως (Νόμος 24 του 1967-2003 και σχετικοί Κανονισμοί),
(ε) της νομοθεσίας για Κοινωνική Σύνταξη (Νόμος 25(I) του 1995-2005),
(στ) της νομοθεσίας για Αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Νόμος 51(Ι) του 1997),
(ζ) της νομοθεσίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Νόμος 25(Ι) του 2006 και σχετικοί Κανονισμοί),
(η) της νομοθεσίας για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης (Νόμος 133(Ι) του 2002) και
(θ) της νομοθεσίας που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ν.208(Ι)/2012).

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εισπράττουν επίσης, το τέλος ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και την εισφορά του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. • Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Νομοθεσία για τη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών
 • Νομοθεσία Τερματισμού Απασχολήσεως
 • Νομοθεσία Ετησίων Αδειών μετ΄Απολαβών
 • Νομοθεσία Κοινωνικής Σύνταξης
 • Νομοθεσία Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων
 • Νομοθεσία για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
 • Νομοθεσία Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Νομοθεσία που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment