Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης

Μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαικό Κεκτημένο, την 1/1/2003 τέθηκε σε εφαρμογή η Νομοθεσία για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης. Σκοπός της Νομοθεσίας αυτής είναι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά σχέδια κοινωνικής ασφάλισης, απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φύλου.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat O ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 7703,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5521,56Kb)