Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Έντυπα Αιτήσεων


Για την αποτελεσματική και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει και αφού τη συμπληρώσετε, να την αποστείλετε ταχυδρομικώς ή να την παραδώσετε στο Επαρχιακό Γραφείο της περιοχής σας ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Τα έντυπα αιτήσεων πρέπει να υποβάλλονται εμπρόθεσμα και να συνοδεύονται πάντοτε με τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά.
 • Επίδομα Γονικής Άδειας
 • Επίδομα – Προσωρινές Αναστολές στην Τουριστική Βιομηχανία

 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα e-procurment