Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ
Νομοθεσίες > Νομοθεσία Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων

ΝομοθεσίεςΝομοθεσία Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων

Στις 13 Ιουνίου 1997 τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 51(I) του 1997 που προνοεί για την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων.

Αποζημίωση δικαιούνται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους που έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων, πολίτες Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου καθώς και οι εξαρτώμενοί τους.

Η αποζημίωση περιλαμβάνει περίθαλψη σε Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα μέχρι και €1708,60 επίδομα ασθενείας για προσωρινή ανικανότητα, σύνταξη ανικανότητας για μόνιμη, ολική ή μερική ανικανότητα, σύνταξη επιζώντων και βοήθημα κηδείας σε περίπτωση θανάτου του θύματος. Το επίδομα ασθενείας, οι συντάξεις και το βοήθημα κηδείας, καταβάλλονται στο ίδιο ύψος όπως οι αντίστοιχες βασικές παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται αν το θύμα δικαιούται αποζημίωση στο ίδιο ή μεγαλύτερο ύψος από άλλη πηγή.

Η δαπάνη για την παρεχόμενη προστασία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 3480,19Kb) • οι περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Κανονισμοί


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment