Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Διευθυντής


Βιογραφικό Σημείωμα

Ευαγγελία Γεωργιάδου

Η Ευαγγελία Γεωργιάδου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία (1987).

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Essex στη Βρετανία από όπου απέκτησε τους τίτλους BA(Hons) in Economics, Postgraduate Diploma in Economics και ΜΑ in International Economics.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στο ΚΕΜΑ (International ΜΕΜRB) , Λευκωσία (1993-1996) στο τμήμα Retail Audit. Τον Απρίλιο του 1996 διορίστηκε στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Υπουργείο Οικονομικών και τον Ιούλιο του 1997 στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Στις 15.12.2020 προάχθηκε στη μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για σειρά ετών συμμετείχε σε Επιτροπές , Συμβούλια και ομάδες εργασίας εκπροσωπώντας τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης. Έλαβε μέρος σε συνέδρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και προέβηκε σε εκπαιδεύσεις και ομιλίες για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Αδειών και σήμερα προεδρεύει του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Συμβουλίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με βάση τις νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
No documents found


Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

Εικόνα banner

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα e-procurment