Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Κενές Θέσεις


Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Κενές Θέσεις που προκηρύσσονται για στελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • 30/04/2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 2/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών 4 Δικηγόρων στις ΥΚΑ
 • 05/03/2018 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • 07/02/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επαγγελματίες Λογιστές από Οργανισμούς Δημοσίου Δίκαιου για απόσπαση στη Δημόσια Υπηρεσία, για απασχόληση στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • 22/04/2017 Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για πλήρωση 20 κενών Μόνιμων Θέσεων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 21/12/2015 Κενές θέσεις Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 06/03/2015 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στις ΥΚΑ
 • 15/12/2014 Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. ΥΚΑ 4.2014 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών 2 Δικηγόρων στις ΥΚΑ
 • 15/02/2013 Πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

  Εικόνα e-procurment