Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Εκδόσεις


Σκοπός της σελίδας αυτής είναι να σας διευκολύνει στη γρήγορη αναζήτηση δημοσιευμένων εντύπων που περιγράφουν τα Σχέδια/Νομοθεσίες που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. • Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη
 • Αναλογιστική Μελέτη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2020
 • Αναλογιστική Μελέτη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2017
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • Αναλογιστική μελέτη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Β
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 • ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • Αναλογιστική μελέτη Δεκεμβρίου 2009


 • Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα e-procurment